linerase

Kolagen to właśnie temu budulcowi zawdzięczamy zdrową, młodą i jędrną skórę. Niestety z wiekiem jego produkcja spada, włókna stają się coraz słabsze, a nasza skóra mniej elastyczna. Niedoborowi kolagenu możemy przeciwdziałać! W jaki sposób? Między innymi. poprzez preparat LINERASE, który zawiera  Atelokolagen typu I, który jest biomateriałem całkowicie wykluczającym pozabiegowe reakcje alergiczne, jest biodegradowalny i biozgodny (samoistnie i całkowicie rozpuszcza się w skórze). Preparat ten jest przeznaczony do pobudzenia fibroblastów do wytwarzania nowych włókien kolagenowych.

Dla bezpieczeństwa urządzenia medyczne i preparaty medyczne używamy zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zadzwoń teraz